Narystė

Siekiant suburti Janinos Monkutės Marks muziejaus-galerijos draugų ir rėmėjų ratą, yra įsteigti įvairūs narystės tipai.

Kartą per metus yra rengiamas metinis muziejaus narių susirinkimas, kuriame dalyvauja muziejaus nariai, savanoriai ir garbės svečiai.

 

Mielieji,

Jau prabėgo nemažai metų nuo Janinos Monkutės-Marks muziejaus-galerijos atidarymo 2001-iais. Daug padaryta: per muziejaus gyvavimo metus surengėme daugybę parodų ir kultūros renginių pristatymų. Norime, kad ir toliau muziejus klestėtų ir džiugintų praeivius ne tik išorine, bet ir vidine meno šiluma. Deja, išlaikymo įsipareigojimai gula tik ant mūsų pečių, kurie nors ir platūs, bet trapūs.        

Remdamiesi Amerikos muziejų patirtimi, siekėme suburti Janinos Monkutės-Marks muziejaus–galerijos draugų, meno mylėtojų ir globėjų būrį ir įsteigėme muziejaus narystę. Atsirado naujų draugų, rėmėjų, kurie suprato mūsų tikslą – globoti žmogiškumą ir žvelgti į ateitį per meną. Visi nariai yra pagerbiami asmeniškai ir kiekvienas gauna vardinę muziejaus nario kortelę. Taip pat nariai, paaukoję 1000 Lt, yra įrašomi į muziejaus garbės narių lentą. Kartą per metus yra rengiami metiniai muziejaus narių susirinkimai. Paprastai tuomet yra aptariami nuveikti darbai, ateities planai, organizuojamos ekskursijos.

Svarbiausia, kad muziejaus nariai yra dalis Kėdainių šviesuolių, kuriems menas – dvasios penas – svarbus. Jų vizija, kartu ir mūsų visų noras yra parodyti Lietuvai, kad Kėdainiai gali tapti meno centru be valstybės paramos ir kontrolės. Kiekvienas litas investuotas į kultūrą atneša vaisius.   

Kviečiame tapti mūsų muziejaus nariais ir paremti muziejų! Muziejus ir galerija yra mūsų visų – išlaikykime ją!    

Visada lauksime Jūsų pasiūlymų ir patarimų.    

Narystės kategorijos:

NARYS – 15 EUR per metus

Nariai gali nemokamai lankyti muziejų visus metus. Jie taip pat gauna informaciją apie muziejuje vykstančius renginius.

ŠEIMOS / GARBĖS NARYSTĖ – 30 EUR  per metus

Ši narystė suteikia teisę visiems šeimos nariams nemokamai lankyti muziejų visus metus. Šeima gauna pakvietimus į muziejuje vykstančius renginius.

RĖMĖJAS – 100 EUR  per metus

Rėmėjai ir jų šeimos nariai kviečiami nemokamai lankyti muziejų visus metus. Rėmėjai gauna pakvietimus į renginius ir uždarus vakarus. Muziejaus suvenyrus gali įsigyti su 10% nuolaida.

MECENATAS – 150 EUR per metus

Mecenatai, jų šeimos nariai ir draugai yra laukiami muziejuje visus metus. Jie yra pagerbiami asmeniniame priėmime, laiškuose ir spaudoje, asmeniškai kviečiami į renginius ir uždarus vakarus. Muziejaus suvenyrus gali įsigyti su 10% nuolaida.

DIDYSIS MECENATAS – 300 EUR

Didieji mecenatai įrašomi muziejaus mecenatų lentoje. Jie asmeniškai kviečiami į visus muziejaus renginius, uždarus vakarus, yra pagerbiami asmeniniame priėmime, laiškuose ir spaudoje. Jiems taikoma 10% nuolaida įsigyjant muziejaus suvenyrus. Didieji mecenatai yra apdovanojami specialia Janinos Monkutės-Marks dovana.  

Tapti nariu galite apsilankę Janinos Monkutės-Marks muziejuje-galerijoje, J. Basanavičiaus g. 45, Kėdainiuose ir užpildę narystės blanką. Informacija apie narystę teikiama tel.  (370 347) 57398  ir el. p. galerija@jmm-muziejus.lt

Muziejaus darbo laikas:

Antradieniais−penktadieniais 10−18 val.;
Šeštadieniais 10−15 val.;
Sekmadieniais 10−15 val. (vasarą) 

LAUKIAME JŪSŲ !!!

Janinos Monkutės-Marks Muziejus-Galerija