Renginiai kraunami

Janina Monkutė-Marks „DOVANA TĖVIŠKEI“

birželio 9 @ 10:00 - liepos 23 @ 12:00

JANINA MONKUTĖ-MARKS
(19232010)
DOVANA TĖVIŠKEI“

     Janina Monkutė-Marks gimė 1923 m. rugsėjo 21 d. Lietuvoje, Radviliškio mieste, mirė 2010 m. lapkričio 13 d., Čikagoje.
    Būsima menininkė mokėsi Pagėgių pradžios ir vidurinėje mokykloje, nuo 1939 iki 1941m. – Kėdainių gimnazijoje. 1941 m. įstojo į Kauno valstybinio teatro dramos studiją, baigė Kauno penktąją gimnaziją.
     1944 m. rudenį pasitraukė į Vokietiją.
    1945−1947 m. studijavo archeologiją, meno istoriją ir italų kalbą Insbruko universitete Austrijoje.
    1947−1950 m. mokėsi Freiburgo Menų ir amatų mokykloje (École des Arts et Métiers) Vokietijoje. Čia įgijo pirmuosius dailės įgūdžius: tekstilės meną studijavo pas Antaną ir Anastaziją Tamošaičius, piešimą – pas Vytautą Kasiulį, Vytautą Kazimierą Jonyną, grafiką – Viktoro Petravičiaus studijoje.
   1950 m. emigravo į JAV. Nuo 1956 m. dailininkė įsijungė į meninį ir visuomeninį šalies gyvenimą. Toliau gilino savo žinias, dirbo su atskirais menininkais (Don Baum, Claude Bentley, Harry Bouru, Harold Haydon, Viktoru Petravičiumi). Savo kūrybinę veiklą menininkė daugybei metų susiejo su Haid Parko Meno centru bei B.I.G. Meno centru (Sanibel, Floridos valstija). Nuo 1972 m. Janina Marks pati ėmėsi kuratorės darbo – organizavo populiarią kasmetinę Haid Parko Meno centro narių parodą. 1974 m. menininkė buvo viena iš Lietuvių moterų dailininkių draugijos Čikagoje steigėjų ir vadovių.
     Janinos Marks darbai buvo eksponuoti Čikagos Meno instituto, The North Shore Art League (Winnetka, Ilinojaus valstija), Dunes Art Foundation (Michigan City, Indianos valstija), Sun Times Gallery (Čikaga, Ilinojaus valstija), Old Water TowerPlace (Čikaga, Ilinojaus valstija) parodų salėse. Janina Monkutė-Marks buvo nuolatinė svarbiausių Amerikos lietuvių dailės centrų – Balzeko lietuvių kultūros muziejaus, Čiurlionio galerijos, Lietuvių dailės muziejaus Lemonte – parodų dalyvė.

   Kaip menotyrininkas Danas Lapkus pastebi, “Savo kūryba dailininkė sugebėjo užimti ryškią ir savitą vietą ne tik Amerikos lietuvių, bet visos Amerikos tekstilės meno kontekste. Jos sėkmę patvirtino nuolatiniai kvietimai dalyvauti kviestinėse amerikiečių ir tarptautinėse parodose, tačiau geriausias įrodymas – daugiaplanis, nuoširdus Janinos Marks menas, kur dera ironija ir tragizmas, gilus religinis jausmas ir laisvamanybė, primityvaus meno atspindžiai ir drąsūs modernistiniai pareiškimai“.

TEKSTILĖ

       Įvairūs Janinos Marks dailės recenzentai ne kartą pastebėjo, jog tiek jos tapyba, tiek grafika galėtų tapti puikiais gobelenų projektais. Pati dailininkė pripažįsta visada jautųsi kitų dailės sričių gožiamą norą sugrįžti prie Freiburge išmokto audimo ir rišimo. Janina Monkutė-Marks: „Norėjos liesti siūlų faktūrą, nebeužteko tik ornamentikos ir spalvų. Mane užbūrė pats audimo procesas. Tai kruopštus ir daug laiko užimantis darbas, bet, jaučiau, man tinkamas. Esu laiminga, galėdama siūlais išreikšti džiaugsmą, skausmą ir dalelę savęs. Audimas man tapo kalba, kuria pasakoju apie jūrą, žemę, saulės tekėjimą, kasdienybę ir svajones“. Kelio, kelionės motyvas yra vienas svarbiausių Janinos Marks kūryboje. Kelionė gobelenuose pateikiama kaip savo vietos gyvenime ir prasmės paieškos.
    Vėlyviausieji gobelenai literatūriškomis metaforomis atspindi asmeninę menininkės patirtį. Kartu, jie pasižymi aiškiomis formomis ir kompozicijos stabilumu. Gobelenai nuoširdžiai atveria dailininkės išgyvenimus. Subjektyvus požiūris, drąsa apnuoginti savo vidinį pasaulį yra ne tik būdingas Janinos Marks kūrybos bruožas, bet ir viena vertingiausių savybių. 

TAPYBA

     Susidomėjimas lietuvišku folkloru, pasaulio tautų primityviosios dailės kolekcionavimas natūraliai atvedė menininkę prie liaudies meno, kaip amžinos išminties šaltinio. Janina Monkutė-Marks: „Pradėjau daugiau gilintis į savo šaknis, lietuvių tautosaką, dainas, tautodailę. Ėmiau kurti plakatiškus, spalvingus aliejinės tapybos darbus mitologijos temomis. Patiko spalvų sodrumas ir temų žaismingumas – kiek daug turto liaudies mitologijoje!“.
    Dauguma tokių Janinos Marks paveikslų primena mandalą – hindų ir budistų kuriamą vaizdinį visatos simbolį. Kaip ir tradicinėse mandalose, dailininkė dalija apskritimą į keturias dalis, tik užuot komponavus kvadratą į apskritimą, apskritimą komponuoja į kvadratinę ar stačiakampę paveikslo plokštumą. Kiekvieną keturių apskritimo projekcijų riboja dievybės, mitologinės būtybės arba ornamentas. Dėl uždaros, be galo ratu pasikartojančios kompozicijos, ornamentu virsta ir figūros.

GRAFIKA

     „Linoraižinys yra mėgstamiausia mano grafikos technika. Tai – spontaniškas piešinys peiliuku“, – Janina Monkutė-Marks.
      Kai kurie dailininkės grafikos darbai kaip ir tapyba, pamėgdžioja kompozicinę primityviojo meno schemą („Mano kelias“, „Angelas“), tačiau matomiausia čia vieno dailininkės mokytojų Viktoro Petravičiaus įtaka. Kaip ir lietuvių grafikos klasika pripažinti Petravičiaus raižiniai, Janinos Marks linoraižiniai pasižymi brutalios detalių formos ir elegantiškos visumos santykiu. Menininkės išraižytos kompozicinės dalys – žmonių figūros, augalai, geometriniai ornamentai – svarios, apibendrintos, išsiskiriančios ne tik kontūro linija, bet visu siluetu. Dailininkė maksimaliai išnaudoja linoraižinio technikos teikiamas kontrasto ir atspaudo sodrumo galimybes. Ant ryžių popieriaus ji tarytum pina juodą ir baltą – negatyvų ir pozityvų – vaizdą, abiem suteikdama vienodą svarbą.
     Vieni puikiausių Janinos Marks grafikos darbų yra lakoniški ženkliniai simboliai, dvelkiantys pagoniška išmintimi. Nors su augalinėmis ar antropomorfinėmis aliuzijomis, šie ženklai sujungia abstrakciją, atpažįstamus tradicinius ornamentinius motyvus ir dailininkės fantaziją į paslaptingą burtažodį. Autoriniai atspaudai nuspalvinti akvarele. Ryškios, šiltos spalvos ir solidžios juodos atspaudo linijos sukuria beveik vitražišką efektą.”

Danas Lapkus