Loading Events

Julius Urbanavičius – tapybos ir medžio skulptūrų paroda „ILIUSTRACIJOS…“, Leokadija Norbutienė-Mockienė – kūrybos paroda „MISTIKA“, Vytautas Kaupys – grafikos paroda „KĖDAINIAI ANAIS LAIKAIS“.

2018 balandžio 27 @ 17:00 - 2018 birželio 3 @ 12:00

Julius Urbanavičius
Tapybos ir medžio skulptūrų paroda „ILIUSTRACIJOS…“

Julius Urbanavičius gimė 1948 m. balandžio 12 d. Kaune. 1973 m. baigė  tuometinį Kauno Plitechnikos Instituto Cheminės Technologijos Fakultetą. Pagal specialybę išvyko dirbti į Klaipėdos celiuliozės-kartono gamyklą.

Domėtis menu pradėjo 1977 m. ir nuo tada dalyvauja įvairiose parodose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. 1978 m. Klaipėdoje pradėjo lankyti dailės studiją “Guboja”. 1979 m. priimtas į Lietuvos liaudies meno draugiją. 1980 m. su šeima persikėlė gyventi į Kėdainius. Nuo 1980-ųjų kasmet dalyvauja bendrose Kėdainių rajone bei respublikinėse parodose, rengia personalines parodas Lietuvoje ir užsienyje.

Nuo 1993 m. Juliaus Urbanavičiaus gyvenimas pasikeitė, kai po konkurso pateko su projektu į Žalgirio parko, esančio ties Cinkiškiu, kūrybinę stovyklą – simposiumą. Ten sukūrė 6 metrų aukščio skulptūrą ir taip prasidėjo monumentaliosios skulptūros laikotarpis. 1995 m. buvo pakviestas į Daniją ir ten lankosi kiekvieną vasarą. 1999 metais Julius atidarė dailės studiją suaugusiems “Guoba”. Kėdainiuose organizavo respublikinius ir tarptautinius skulptūrų simpoziumus, taip pat, vadovaudamas Kėdainių krašto dailininkų draugijai, rengė jos narių kūrybos parodas Kėdainiuose ir kituose Lietuvos miestuose. 2004 m. išrinktas metų kūrėju, o 2005 m. Kėdainių krašto kultūros premijos laureatu.

Julius Urbanavičius dalyvavo apie 25 tarptautiniuose simpoziumuose ,,stovyklose,, Lietuvoje, Čekijoje, Vokietijoje, Danijoje ir daugiau kaip pusė jų pripažintas geriausiu. Sukurta virš 120 skulptūrų Lietuvoje, virš 200 – Danijoje, 6 – Čekijoje, 25 skulptūros Vokietijoje ir viena Pietų Afrikoje. Per visą kūrybinį laikotarpį sukurta apie 2500 tapybos darbų ir darbelių kurie išsibarstę ne tik po Lietuvą.

Julius Urbanavičius Kėdainiuose pristato savo kūrybos parodas kas penkti metai nuo 1988 m. – tai tarsi kūrybinė ataskaita. Taigi ir parodoje „Iliustracijos…“ eksponuojama paskutinių penkių metų kūryba – medžio skulptūros ir įvairios tematikos spalvinga tapyba.

Leokadija Norbutienė-Mockienė
Kūrybos paroda „MISTIKA“

Leokadija Mockienė gimė 1940 m. gruodžio 18 d. Radviliškio rajone tarnautojų šeimoje. 1941 metais su šeima apsigyveno šalia Kėdainių karinio aerodromo, kur sunkiai išgyveno II Pasaulinio karo baisumus. Tėvo neteko penkerių. Mama dirbo Kėdainių konservų fabrike. Šeima gyveno dailininko Kajetono Sklėriaus ir rašytojo Juozo Paukštelio kaimynystėje. Mokykloje Leokadija lankė dailės būrelį. Dirbo Vartotojų kooperatyve pardavėja, slaugė mamą ir artimuosius.

Leokadija – Kėdainių krašto dailės draugijos narė, literatė, poetė, romansų kūrėja ir dainininkė, grafikė ir knygų iliustratorė. Nors piešti Leokadija pradėjo dar mokykloje, studijuoti meno ji neturėjo sąlygų. Tapyti pradėjo tik būdama penkiasdešimties pas mokytojus – tautodailininkus Algį Augustaitį, Julių Urbanavičių ir tuo metu buvusį tautodailininkų pirmininką Mindaugą Požecką. Iš pradžių ji tapė peizažus, portretus, natiurmortus, vėliau į peizažus ėmė įpinti daugiau fantazijos, nuojautos, jausmų, pasąmonėje kylančių vizijų. Gana sėkmingai kuria spalvingą tapybą su lakoniška dėmių ir linijų struktūra. Pasijutusi dar tvirčiau, ėmėsi teminių kompozicijų. Kūriniai iškeliavę į privačias kolekcijas Lietuvoje, Švedijoje, Vokietijoje ir Kanadoje.

Nuo 1995 metų autorė rengia personalines parodas Kėdainių krašte, Rietave, Palangoje, Jonavoje, Joniškyje, Truskavoje, Nociūnuose ir Vokietijoje. Nuo 2004-ųjų dalyvauja respublikiniame literatūriniame konkurse „Prozos aruodai“. Į 2013 m. Kėdainių krašto Metų moterų rinkimų, organizuojamų Kėdainių kultūros centro, „Metų altruistės“ nominaciją buvo pasiūlyta Leokadija Norbutienė-Mockienė. Ji yra autorinių giesmių grupės „Arti“ organizatorė,  Kėdainių poetų klubo „Varsna“ ir Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Kėdainių literatų ir menininkų sambūrio „Vaivorykštės tiltai“ narė. Leokadija išleidusi keturias savo poezijos knygas, kurių brangiausia jai yra pati pirmoji „Pienės gyvenimo būsenos“. Po to išleista „Išbarstyti žodžiai“, „Močiutės pasakos“, „Akimirkų vėriniai“. Išleidusi ir buvusio velionio vyro fantasto Vytauto Norbuto knygą „Dievo Fantazio sūnus“. Jos poezija spausdinama ne tik rajoninėje, bet ir respublikinėje spaudoje, leidinyje „Tūkstantmečio žiedas“ ir kitur.

Parodoje „Mistika“ Leokadija pristato tapybos ir mišria technika atliktus kūrinius, kurie suskirstyti į žiemos, pavasario, fantastikos, mistikos, Kėdainių miesto ir karpinių ciklus.

Vytautas Kaupys
Grafikos paroda „KĖDAINIAI ANAIS LAIKAIS“

Vytautas Kaupys gimė Radviliškyje 1950 m. balandžio 1 d.

1967 metais baigė V. Valsiūnienės vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Kauno Politechnikos Institutą, Mechanikos fakultetą. 1972 metais baigė Institutą, įgydamas Chemijos pramonės įrengimų ir aparatų inžinieriaus-mechaniko specialybę. Su paskyrimu pradėjo dirbti tuometiniame Kėdainių chemijos kombinate (dabar AB „Lifosa“), kur ir dabar tebedirba Techninės plėtros departamento direktoriumi.

Tapyti Vytautas pradėjo 1986 metais. Pirma paroda , kurioje teko dalyvauti, buvo 1986 metais Lenkijos Liaudies Respublikoje, Opolės vaivadijoje, Nysos mieste, kur vyko Socialistinių šalių dailininkų pleneras. Parodą organizavo Lenkijos – TSRS Draugystės draugijos Nysos skyrius (tuo metu Vytautas ilgalaikėje komandiruotėje gyveno ir dirbo Nysos mieste).

Vėliau dalyvavo Kėdainių tautodailininkų organizuotose parodose. Autoriaus gyvenime buvo momentas, kai apie 10 metų nebuvo laikytas teptukas rankose, tačiau vėliau Vytautas susidomėjo grafika ir bandė parodyti jam mielą, gražų  ir sparčiai besikeičiantį Kėdainių miestą. Vytautas aktyviai dalyvauja grupinėse parodose su Kėdainių krašto dailės draugija. Kėdainių lietuvių ir švedų draugija organizavo Vytauto kūrybos parodos pristatymą Švedijoje. 

Vytautas Kaupys įkvėpimo semiasi iš Kėdainių vaizdų archyvinių fotografijų, kurias atrado Kėdainių krašto muziejaus fonduose. Parodoje „Kėdainiai anais laikais“ pristatomi kruopščiai plunksna ir tušu atlikti darbai. 

Parodų kuratorė Asta Fedaravičiūtė-Jasiūnė