Loading Events

„VITRUM BALTICUM IV. NEW AND YOUNG“ Tarptautinė stiklo meno paroda

2008 gruodžio 19 @ 17:00 - 2009 sausio 31 @ 12:00

Tarptautinė stiklo meno paroda VITRUM BALTICUM, pradėta 2000 metais, ir šiemet surengiama jau ketvirtą kartą. Į Kėdainius jos dalis atkeliauja iš Kauno, kur likusi ekspozicija Keramikos muziejuje veiks iki 2009 metų sausio pabaigos.

VITRUM BALTICUM projekto tikslas – inicijuoti bei pristatyti kūrybą stiklo meno srityje, o taip pat – lietuvių stiklininkų darbus apžvelgti platesniame geografiniame kontekste. Gilesnėms meno reiškinių studijoms visuomet parankus lyginamasis aspektas, todėl šioje parodoje dalyvaujančių Latvijos, Estijos, Suomijos bei kitų šalių dailininkų darbai ypač vertinami ir aktualūs. Manoma, kad projektas ne tik populiarina Šiaurės ir Baltijos šalių stiklą Lietuvoje, skatina šios dailės rūšies kūrybą, bet ir įtakoja jos teorinius tyrimus.

Šių metų „VITRUM BALTICUM IV“ devizas „NEW AND YOUNG“ yra tiesioginis orientyras į jaunosios stiklininkų kartos pasirodymą, o taip pat ir į stiklo, kaip gana jaunos profesionalios dailės šakos atsiskleidimą Baltijos šalyse. Kartu čia akcentuojamas stiklo, kaip konceptualios meno šakos diskursas bei išradingų technologinių sprendimų ir naujų galimybių stiklo mene raiškos siekiai. Ekspozicijose demonstruojami įvairiaformiai kūriniai: skulptūrinė bei erdvinė plastika, plaketės, instaliacijos. Tad ši paroda tampa puikia terpe novatoriškai sukurtus darbus eksponuoti įvairių kartų menininkams. „VITRUM BALTICUM IV. NEW AND YOUNG“ projekte dalyvauja stiklo menininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos (iš viso 45 dailininkai), Kėdainiuose yra rodoma 18 iš jų kūryba.  

VITRUM BALTICUM parodas ketinama organizuoti ir toliau, pasitelkiant vis naujus idėjinius aspektus. Akivaizdu, kad jos padeda suvokti kintantį Baltijos ir Šiaurės šalių šiuolaikinio meninio stiklo vaizdą, atspindi nūdienos esmines plastines tendencijas bei prioritetus, leidžia perteikti ir įvertinti stiklo meno situaciją kaimyninių šalių areale bei skatina dar intensyvesnę autorinės, unikaliosios stiklininkystės plėtotę.

Kuratorė, dailėtyrininkė
dr. Raimonda Kogelytė-Simanaitienė